Jak nas oceniają?

Ponad 70% klientów jest z nami dłużej niż 3 lata. Poniżej wybrane listy referencyjne.

W imieniu Tenneco Automotive Polska Sp. z o.o. pragnę poinformować, że firma RIG-OFFICE dostarczyła w okresie od 2014 do 2016 roku rozwiązania informatyczne, w tym sprzęt drukujący o wartości przekraczającej 500 tys. zł do siedziby naszej firmy. Usługa została zrealizowana z należytą starannością. Profesjonalna i rzetelna obsługa firmy RIG-OFFICE stanowi o wysoki poziomie współpracy z której jesteśmy zadowoleni. Z powodzeniem możemy polecić firmę RIG-OFFICE jako partnera godnego zaufania.
Damian Gamoń
Specjalista Działu Informatyki - Tenneco Automotive Polska
Firma RIG-OFFICE Grzegorz Szewczyk współpracuje ze Starostwem Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim nieprzerwanie w okresie od 2005 roku do dnia dzisiejszego. Świadczy na rzecz Starostwa Powiatowego usługi serwisowania urządzeń drukujących na podstawie umowy. Efekty pracy spełniają wszystkie nasze wymagania, usługi realizowane są terminowo, zgodnie z umową oraz należytą starannością.
mgr Ireneusz Serwotka - Starosta
Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim
Zaświadczamy, że firma RIG-OFFICE Grzegorz Szewczyk już od dłuższego czasu współpracuje z nami i prowadzi obsługę serwisową w zakresie naszych urządzeń biurowych tj. kserokopiarek. Na podstawie dotychczasowej współpracy stwierdzamy, że jest to firma godna zaufania, na której można polegać pod względem terminowości i solidności pracy. Ponadto oferta firmy RIG-OFFICE Grzegorz Szewczyk z której aktualnie korzystamy, na wynajem i rozliczenie od kopii jest bardzo konkurencyjna.
dr Joanna Maksym-Benczew
Dyrektor - Raciborskie Centrum Kultury
Starostwo Powiatowe w Gliwicach informuje, że firma RIG-OFFICE Grzegorz Szewczyk zrealizowała dostawę jedenastu kserokopiarek Toshiba e-studio 2050c zgodnie z umową z dnia 4. stycznia na kwotę 85 000,00 zł brutto. Dostawa została zakończona z należytą starannością. Ponadto ww. firma zajmuje się obsługą serwisową dostarczonych urządzeń kopiujących. W ramach tej umowy zostały wdrożone również systemy rozliczania: APSM, e-BRIDGE, Re-Rite. Biorąc pod uwagę solidność, terminowość, zaangażowanie oraz kompetencje pracowników, możemy w pełni polecić korzystanie z usług tej firmy.
Ewa Jurczyga
Wicestarosta – Starostwo Powiatowe w Gliwicach
Urząd Miasta Knurów od 2008r. Współpracuje z firmą RIG-OFFICE Pana Grzegorza Szewczyka wykonującą usługi przeglądów, konserwacji i napraw kserokopiarek. Pracownicy firmy są specjalistami w swojej dziedzinie, realizują zgłoszenia szybko i fachowo. Na szczególną uwagę zasługuje wysoka jakość i profesjonalizm świadczonych usług. Ponieważ współpraca z firmą RIG-OFFICE przebiega bardzo dobrze polecamy w/w firmę jako sprawdzonego i solidnego partnera.
Piotr Surówka
Zastępca Prezydenta - Urząd Miasta w Knurowie
Niniejszym potwierdzamy, że firma RIG-OFFICE Grzegorz Szewczyk w latach 2012-2016 dostarczyła do naszego Urzędu sprzęt kserograficzny, a także usługi o łącznej wartości 414 091,93 zł brutto. Dostawy sprzętu zostały zrealizowane w terminie i z należytą starannością. Usługi w zakresie obsługi kserograficznej urządzeń są świadczone profesjonalnie oraz bez jakichkolwiek zarzutów. Biorąc pod uwagę jakość dotychczasowej współpracy udzielamy referencji firmie RIG-OFFICE Grzegorz Szewczyk i możemy ją szczerze polecić.
mgr inż. Mirosław Klimala
Naczelnik Wydziału – Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój
Niniejszym listem pragniemy wyrazić nasze zadowolenie ze współpracy z firmą RIG-OFFICE, która wywiązuje się wzorowo z zawartej umowy. Wszystkie usługi są wykonywane w sposób kompetentny, a ich wysoki poziom gwarantowany jest sprawną organizacją pracy, elastycznością i umiejętnością skutecznego i szybkiego reagowania. Firma RIG-OFFICE dała się poznać jako zespół profesjonalistów z dużym doświadczeniem i wiedzą fachową, którą potrafią przekazać w sposób przejrzysty i zrozumiały. Przebieg dotychczasowej współpracy pozwala nam postrzegać firmę RIG-OFFICE jako partnera traktującego w sposób właściwy swoje obowiązki wobec Klienta. Mając na uwadze powyższe rekomendujemy firmę RIG-OFFICE jako godną polecenia.
Marek Gachowski
Właściciel – Biuro Projektowo-Doradcze ArKuS
Powiatowy Urząd Pracy w Żorach pragnie zarekomendować usługi firmy RIG-OFFICE w zakresie dostarczania sprzętu biurowego, jego serwisowania oraz konserwacji. Firma RIG-OFFICE została wybrana ze względu na wysoki poziom świadczonych usług, które z kolei zapewniają prawidłową pracę Powiatowego Urzędu Pracy w Żorach. Ponadto obsługa Klienta prowadzona jest profesjonalnie, rzetelnie i terminowo. Dzięki fachowości i doświadczeniu pracowników firmy RIG-OFFICE współpraca przebiega sprawnie i bez zakłóceń. W związku z powyższym Powiatowy Urząd Pracy w Żorach stwierdza, że wybór firmy RIG-OFFICE był korzystny i poleca firmę RIG-OFFICE jako sprawdzonego i solidnego partnera.
mgr Małgorzata Celebańska
Z-ca Dyrektora – Powiatowy Urząd Pracy w Żorach
Firma RIG-OFFICE z siedzibą przy ul. Marklowickiej 2, 44-300 Wodzisław Śląski współpracuje z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Marklowicach nieprzerwanie od 2013 roku. Profesjonalność, solidność, terminowość, zaangażowanie oraz kompetencje pracowników to cechy wyróżniające RIG-OFFICE. Obsługa Klientów prowadzona jest profesjonalnie i z należytą starannością. Mając na uwadze powyższe, rekomendujemy firmę RIG-OFFICE jako godnego polecenia partnera.
mgr Krystyna Malina
Kierownik – Ośrodek Pomocy Społecznej w Marklowicach
Mamy przyjemność potwierdzić, iż firma RIG-OFFICE reprezentowana przez Grzegorza Szewczyka zrealizowała zamówienia na sprzęt komputerowy bez jakichkolwiek zarzutów i opóźnień do Zespołu Szkół nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju w ramach postępowania: zapytanie ofertowe . Wartość zrealizowanego zamówienia na w/w sprzęt zamknęła się w kwocie 38 860,70 zł brutto. Biorąc pod uwagę naszą dotychczasową współpracę, możemy w pełni zarekomendować firmę RIG-OFFICE jako kompetentnego i godnego zaufania partnera.
mgr Patryk Mochnacz
Dyrektor - Zespół Szkół nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju
Firma RIG-OFFICE Grzegorz Szewczyk współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Wodzisławiu Śląskim nieprzerwanie od 2006 roku. Profesjonalność, rzetelność to cechy wyróżniające RIG-OFFICE. Obsługa Klientów prowadzona jest profesjonalnie i z należytą starannością. Mając na uwadze powyższe, rekomendujemy firmę RIG-OFFICE jako godnego polecenia partnera.
Anna Słotwińska – Plewka
Dyrektor - Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim
Współpraca przebiega pozytywnie. Jesteśmy bardzo zadowoleni z obsługi serwisantów. Nie mamy zastrzeżeń. Polecamy firmę innym.
Wiesława Trybuś
Urząd Gminy w Marklowicach
Zamknij

Jestem zainteresowany tym produktem.